Adana Büyükşehir Belediyesi Eski Belediye Başkanları

Sait Efendi (1868 - 1870)
Abdülkadir Efendi Bağdadizade (1883 - 1884)
Ahmet Tevfik Bey (1884 - 1886)
Ramazanoğlu Kasım Bey (1890 - 1892)
Debbağzade Hacı Ali Efendi (1892 - 1895)
İbrahim Rasıh Efendi (1895 - 1899)
Hacızade Ali Efendi (1899 - 1903)
Süphi Paşa (1903 - 1906)
Süleyman Vahid Efendi (1913 - 1915)
Ramazanoğlu Tevfik Kadri Bey (1908 - 1919)
Diblanzade Mehmet Fuat Bey (1919 - 1922)
Alimünif Bey (1922 - 1926)
Turhan Cemal Beriker (1926 - 1938)
Kaım Ener (1939 - 1946)
Fazlı Meto (1946 - 1947)
Hazım Savcı (1947 - 1950)
Numan Güreli (1950 - 1951)
Zahit Akdağ (1951 - 1954)
Ali Bozdoğanoğlu (1955 - 1956)
Galip Avşaroğlu (1956 - 1958)
Daniş Darıkoğlu (1958 - 1959)
Ali Sepici (1959 - 1960)
Erdoğan Özlüşen (1968 - 1973)
Ege Bagatur (1973 - 1977)
Selahatin Çolak (1977 - 1980)
Nuri Korkmaz (1980 - 1981)
Ali Ahmet Kelecek (1981 - 1984)
Aytaç Durak (1984 - 1989)
Selahattin Çolak (1989 - 1991)
Aytaç Durak (1994 - 2010)
Zihni Aldırmaz (2010 - 2014)