Bayburt Belediyesi Eski Belediye Başkanları

İbrahim Ağa (1871 - 1873)
Şerif Ağa (1973 - 1881)
Maşuk Bey (1881 - 1887)
Osman Ağa (1887 - 1892)
Kemal Efendi (1892 - 1893)
İsmail Hakkı Efendi (1893 - 1907)
Tursuncuzade Şükrü (1907 - 1911)
Hacı Mehmet Efendi (1907 - 1911)
Hafız Süleyman Efendi (1916 - 1918)
Zahit Molla Salihoğlu (1918 - 1922)
Kamil Alp (1922 - 1930)
Fahrettin Kunbasar (1930 - 1934)
Tevfik Çorulı (1934 - 1940)
Kazım Köklü (1940 - 1946)
Mehmet Oltulu (1946 - 1950)
Necati Alp (1950 - 1956)
Kemal Kutlu (1956 - 1960)
Nevzat Şensoy (1960 - 1963)
Kazım Köklü (1963 - 1968)
Mustafa Turgut (1968 - 1973)
Nihat Köklü (1973 - 1977)
Numan Erengil (1977 - 1980)
Bülent Eğriboz (1980 - 1983)
Sıtkı Özer (1983 - 1984)
Ali Bilen (1984 - 1987)
Vural İşaşır (1987 - 1989)
Muammer Daştan (1989 - 1994)
Yavuz Şahin (1994 - 1999)
Hükmü Pekmezci (1999 - 2004)
Bekir Çetin (2004 - 2009)
H.Ali Polat (2009 - 2014)