Edirne Belediyesi Eski Belediye Başkanları

Hacı Salim Efendi (1878 - 1879)
Dilaver Bey (1898 - 1903)
Fuat Bey (1910 - 1913)
Dağdeviren Ahmet Bey (1913 - 1918)
Şevket Dağdeviren (1918 - 1920)
Yolageldili Kasım Bey (1922 - 1923)
İbrahim Zağra (1923 - 1925)
Tevfik Sırrı Gür (1925 - 1927)
Mithat Vardar (1927 - 1930)
Ekrem Demiray (1930 - 1934)
Ferit Çardaklı (1935 - 1939)
Şerif Bilgen (1937 - 1938)
Hasan Osma (1945 - 1946)
Tahsin Şıpka (1946 - 1950)
Hasan Mahsutoğlu (1950 - 1952)
Sebahattin Parsoy (1952 - 1954)
A.Rıza Ataktürk (1954 - 1955)
Dr.Ratip Kazancıgil (1955 - 0)
Nuri Alışkan (1955 - 1960)
J.Bnb.Saip Kızıltepe (1960 - 0)
Sadri Sarptır (1960 - 1963)
Burhan Işıkseren (1963 - 1969)
Şevki Arman (1973 - 1977)
Güngör Mazlum (1977 - 1980)
H.Ayhan Ergin (1980 - 1881)
Alparslan Yalkın (1981 - 1984)
Ecz.İbrahim Ay (1984 - 1989)
Cengiz Varnatopu (1999 - 2004)
Hamdi SEDEFÇİ (1989 - 2014)
Recep GÜRKAN (2014 - 0)