Kilis Belediyesi Eski Belediye Başkanları

Akif Efendi  (0 - 0)
Haci İsmet  (0 - 0)
Sadullah Efendi  (0 - 0)
Osman Efendi  (0 - 0)
Burhan Efendi  (0 - 0)
İslam Bey  (0 - 0)
Muhtar Yavaşça  (0 - 0)
Orhan Oktay  (0 - 0)
Ziya Güres  (0 - 0)
Haşmet Topaloğlu  (0 - 0)
Raif Çakmur  (0 - 0)
Salih Salihoğlu  (0 - 0)
Abdülkadir Atik  (0 - 0)
Mustafa Sıddık Baytaz  (0 - 0)
Zekeriya Korkmaz  (0 - 0)
Hüseyin Münipoğlu  (0 - 0)
Ali Demirel  (0 - 0)
Metin Dirimtekin (0 - 0)
M Kazım Bölükbaşı  (0 - 0)
Celal Varış  (0 - 0)
Mehmet Yeşilçimen  (0 - 0)
Mehmet Elender  (0 - 0)
Dr.H.Kamil Altınbaş  (0 - 0)
Hannan Özüberk  (0 - 0)
M.Uğur Tırnaksız  (0 - 0)
Dr.Burhan Kerküklü  (0 - 0)
Mustafa Aşkaroğlu  (0 - 0)
R Güven Sipahi  (0 - 0)
Ekrem Çetin  (0 - 0)
Av.M.Abdi Bulut  (0 - 0)
Hasan Kara (0 - 0)