Kütahya Belediyesi Eski Belediye Başkanları

Aziz Faik Bey (1870 - 1872)
Süleyman Efendi (1873 - 1875)
Eyüp Ağa (1876 - 1877)
Ömer Şevki Efendi (1878 - 1878)
Hacı Ahmet Asım Efendi (1879 - 1883)
Hacı Hasan Ağa (1884 - 1884)
Ruşen zade Sadık Bey (1885 - 1885)
Sabri Efendi (Eyüp ağa zade) (1886 - 1887)
Mehmet İzzet Efendi (1888 - 1888)
Hacı Mustafa Efendi (Kurt zade) (1890 - 1891)
Mustafa Efendi (Elif zade) (1892 - 1892)
brahim Efendi (Gevrek zade) (1892 - 1892)
Hacı Ali zade Rıza Efendi (1893 - 1893)
Kasım Efendi (Rıza Efe zade) (1894 - 1899)
Hacı Ahmet Bey (Nazif Beyoğlu) (1900 - 1902)
Arif Ağa (Gevrek zade) (1903 - 1903)
Hakkı Bey (Hacı Ali zade) (1904 - 1907)
Hacı Etham Bey (Hacı Ali zade) (1908 - 1910)
Hacı Abdullah Bey (Ispartalıgil) (1910 - 1911)
Rıfat Efendi (1911 - 1912)
Salih Bey (1912 - 1915)
Hilmi Bey (Eczacı) (1915 - 1916)
Ali Bey (Germiyan oğlu) (1916 - 1919)
Seyfi Efendi (Bedrettin zade) (1919 - 1920)
Hafız Hasan Efendi (Mazlum zade) (1920 - 1920)
Asım Bey (Şapçı zade) (1920 - 1921)
Hacı Hüseyin Efendi (Mazlum zade) (1921 - 1921)
Sadık Bey (Kadı oğlu) (1922 - 1922)
Ali Bey Germiyan oğlu (1922 - 1929)
Ethem Yücel (1929 - 1942)
Selahattin KUTMAN (1942 - 1942)
Hikmet ALABAY (1943 - 1944)
Ahmet BOZBAY (1944 - 1946)
Hakkı Bey (Niğdeli oğlu) (1946 - 1949)
Mehmet ÇİNİ (1949 - 1950)
Mehmet ÖZBİLEN (1950 - 1952)
Mehmet KESEN (1953 - 1954)
Sezai SARPAŞAR (1954 - 1958)
Akif ONUR (1858 - 1859)
Sezai SARPAŞAR (1959 - 1960)
Muhsin BATUR (1960 - 1960)
Ertuğrul SÜER (1960 - 1962)
Nezihi FIRAT (1962 - 1963)
Abdurrahman KARAA (1963 - 1967)
Vedat ÇİNİCİOĞLU (1967 - 1968)
Abdurrahman KARAA (1968 - 1977)
Mustafa TEZCAN (1977 - 1977)
Erdoğan YAVUZLAR (1977 - 1980)
Burhan MEREYER (1980 - 1984)
Oral KİPER (1984 - 1989)
Halil İbrahim ÖZKARACA (1989 - 1994)
Süleyman CANAN (1994 - 2004)
Mustafa İÇA (2004 - 2014)