Amasya Belediyesi Eski Belediye Başkanları

Rasim Yörgüç (1924 - 1925)
Veysibeyzade Sıtkı Bey (1925 - 1926)
Alişanzade A.Nafiz Bey (1926 - 1927)
Arpacızade Hürrem Bey (1927 - 1929)
Abdurrahman Nafiz Bey (1929 - 1930)
Rasim Yörgöç (1930 - 1930)
Topçuzade Hilmi Bey (1930 - 1932)
Rafet Tunca (1932 - 1933)
Rasim Yörgüç (1933 - 1934)
Celal Eren (1934 - 1940)
M.Şevket Laçin (1940 - 1942)
Sadrettin Eren (1942 - 1943)
M.Şevket Laçin (1943 - 1946)
Ziyaettin Türem (1946 - 1947)
Reşat Arpacıoğlu (1948 - 1950)
Hadi Kitapçı (1950 - 1952)
Macit Zeren (1952 - 1954)
Kadir Şirin (1954 - 1955)
Macit Zeren (1955 - 1957)
Hüseyin Özbay (1957 - 1957)
Ahmet Koçbaş (1957 - 1958)
Ahmet Varinli (1958 - 1960)
M.Fatih Arabacıoğlu (1963 - 1968)
Ethem Naci Altunay (1968 - 1972)
Ethem Naci Altunay (1972 - 1977)
A.Gündüz Türem (1977 - 1980)
Şerafettin Dağıstanlı (1980 - 1984)
Mustafa Hatipoğlu (1984 - 1989)
Ömer Kabakcı (1989 - 1991)
Süleyman Taşdemir (1991 - 1994)
Ahmet Çekin (1994 - 1999)
Hüseyin Baş (1999 - 2004)
İsmet Özarslan (2004 - 2009)
Cafer Özdemir (2009 - 2009)