Samsun Büyükşehir Belediyesi Eski Belediye Başkanları

Emrullah Efendi (1869 - 1869)
Mehmet Kaptan Ağa (1869 - 1872)
Mehmet Kaptan Ağa (1872 - 1878)
Hasan Tahsin Efendi (1879 - 1881)
Mahmut Bey (1881 - 1883)
Müftüzade Halim Efendi (1883 - 1889)
Mustafa Efendi (1890 - 1896)
Şişboyun Ahmet Rağıp Efendi (1896 - 1904)
Hacı Hafız Reşat Efendi (1904 - 1905)
Gebilizade Mustafa Necip Efendi (1905 - 1907)
Şükrü Efendi (1907 - 1908)
Papasoğlu Yorgaki Efendi (1908 - 1909)
Gebilizade Mustafa Necip Efendi (1909 - 1914)
Kansızzade Osman Hayri Bey (1914 - 1919)
Ahmet Efendi (1919 - 1919)
Ali Rıza Bey (1919 - 1920)
Nihat Bey (1920 - 1921)
Pepelek Hasan Efendi (1921 - 1922)
Ömer Bey (1922 - 1922)
Şefik Avni Özüdoğru (1922 - 1924)
Boşnakzade Ahmet Resai Bey (1924 - 1925)
Şefik Avni Özüdoğru (1925 - 1925)
İbrahim Veysi Bey (1925 - 1925)
Ömer Niyazi Karataş (1925 - 1925)
Çubukçuzade Mehmet Suphi Bey (1925 - 1927)
Yelkencizade Şükrü Bey (1927 - 1928)
Hacızade Rüstem Bey (1928 - 1928)
Rahmi Taşhan (1928 - 1929)
Hacı Hüseyinzade Baha Bey (1929 - 1929)
Faik Bey (1929 - 1930)
Boşnakzade Ahmet Resai Bey (1930 - 1931)
Faik Bey (1931 - 1931)
Kefelizade Sami Bey (1931 - 1932)
Kefelizade İhsan Bey (1932 - 1934)
Hasan Umur (1934 - 1934)
Hasan Umur (1934 - 1935)
Hüsnü Yeğen (1935 - 1935)
Naşit Fırat (1935 - 1938)
Necmettin Divitçioğlu (1938 - 1940)
Rüstem Mesutoğlu (1940 - 1942)
Mümtaz Arkayın (1942 - 1943)
Ahmet Eymir (1943 - 1946)
Muhittin Özkefeli (1946 - 1948)
Sami Arım (1948 - 1950)
İsmail Yurtsever (1950 - 1950)
46 Nurettin Cerit (1950 - 1951)
Hamit Erip Kember (1951 - 1953)
Nüzhet Ulusoy (1953 - 1957)
Muzaffer Uzar (1957 - 1960)
Turan Ergüngör (1960 - 1960)
Mustafa Rauf İnan (1960 - 1960)
Fahrettin Erverdi (1960 - 1962)
Hamdi Ömeroğlu (1962 - 1963)
Bünyad Arsan (1963 - 1968)
Kemal Vehbi Gül (1968 - 1980)
Selahattin Ereren (1980 - 1984)
Kemal Vehbi Gül (1984 - 1988)
Ruhat Çetinkaya (1988 - 1989)
Muzaffer Önder (1989 - 1999)