Yozgat Belediyesi Eski Belediye Başkanları

Erzurumlu Zade Hafız Ömer Efendi (1898 - 1899)
Götleklioğlu (Bahçecik) H.Ömer Efendi (1902 - 1903)
Mutullah Efendi (1904 - 1905)
Hacı Halil Bey (1906 - 1907)
Tevfik Zade Ahmet Efendi (1908 - 1909)
Tonusluoğlu Asım Efendi (1912 - 1913)
Başçavuş Zade Ahmet Efendi (1914 - 1915)
Cerit Zade Hüsnü Efendi (1916 - 1917)
Akif Paşa (1918 - 1923)
Mirahor Zade Celal Efendi (1923 - 1923)
Hacı Hüseyin Zade Bekir Ataman (1923 - 1924)
Nazım Kafaoğlu (1925 - 1926)
Bahri Doğan (1927 - 1928)
Yusuf Karslıoğlu (1929 - 1936)
Abdurrahman Uslu (1937 - 1940)
Sefer Eronat (1941 - 1945)
Fevzi Ayan (1947 - 1956)
Halis Bacanlı (1956 - 1956)
Hayri İnal (1956 - 1960)
Kemal Paşaoğlu (1960 - 1963)
Salim Korkmaz (1963 - 1972)
B.Cevdet Dündar (1972 - 1977)
Yaşar Erbaz (1977 - 1980)
Alaettin H. Öskiper (1980 - 1982)
Cemil Çiçek (1984 - 1984)
Mustafa Erkılıç (1987 - 1989)
Mehmet Erdemir (1989 - 1989)
Ali Açıkgöz (2002 - 2004)
Yusuf Başer (2004 - 2014)